Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy to przedstawiciel zawodu zaufania publicznego, który zgodnie z art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie ustalonego prawa reprezentuje państwo polskie w kwestii egzekwowania długu, utworzonego przez obywateli. Komornicy działają w imieniu interesów Skarbu Państwa, sądów oraz wszelkiego rodzaju wierzycieli, którzy roszczą sobie prawo do ruchomości i nieruchomości. Mają specjalne uprawnienia, które gwarantują skuteczne odzyskanie przez poszkodowanego pieniędzy oraz innych dóbr po wygranej w sądzie sprawie pomiędzy stronami sporu.

Każdy komornik posiada wyznaczony rewir, zazwyczaj jest to przy właściwym dla danego obszaru sądzie rejonowym i jest jednym z wielu funkcjonariuszy prowadzącym działania na danym terenie. Zawód ten w znacznej mierze podlega prawom konkurencji, ponieważ komornicy zakładają działalność gospodarczą w postaci kancelarii, a wierzyciel ma prawo zdecydować, któremu z nich przekaże wykonanie tytułu egzekucyjnego.

Do zadań komornika należy m.in.:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne
 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne
 • zabezpieczenie roszczeń
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych bądź egzekucyjnych, które podlegają egzekucji sądowej, bez zaopatrywania je w klauzulę wykonalności,
 • sporządzenie spisu inwentarza
 • wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku
 • osobiste doręczenie adresatowi pism procesowych (na zlecenie sądu)

Kto może zostać komornikiem?

Komornikiem może zostać każdy, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • ma nieskazitelny charakter
 • nie był karany za przestępstwa i nie jest o nic podejrzany
 • ukończył studia prawnicze i aplikację komorniczą
 • pracował w charakterze asesora, czyli pomocnika innego komornika przez okres minimum 2 lat
 • ma ukończone co najmniej 28 lat

Licytacje

Licytacje komornicze ruchomości oraz nieruchomości odbywają się zazwyczaj w budynkach sądów różnej instancji (jednak najczęściej rejonowych). Komornik, który kieruje sprawą wierzyciela ma obowiązek w celu prawidłowego przeprowadzenia czynności umieścić publicznie obwieszczenie o termin i rodzaju danej licytacji. Zdarza się, że w przypadku gdy aukcja komornicza dotyczy dużych nieruchomości lub wielu ruchomości, uzyskanych w drodze podstępowania upadłościowego, komornicy umieszczają informacje w mediach. Aktualne licytacje można znaleźć na stronach właściwych komorników oraz niekiedy na stronach lokalnych sądów. Wzięcie udziału w licytacji komorniczej niesie ze sobą szereg korzyści. Niska cena wywoławcza, sprawdzone nieruchomości oraz ruchomości, raczej umiarkowane zainteresowanie i co za tym idzie duża szansa wygranej. Jeśli szukamy okazji zakupowych lub inwestycyjnych, aukcja kancelarii komorniczej może okazać się świetnym wyborem.

Przewiń na górę